Sammutinhuolto

Sammuttimien tarkastus ja huolto

KT Paloturvapalvelut Oy on turvatekniikan keskuksen TUKES - hyväksymä sammutinhuoltoliike, tarjoamme asiantuntevaa sammuttimien tarkastus ja huoltopalvelua.

Sammuttimet tarkastetaan ja huolletaan aina vähintään valmistajan tarkastusohjeiden mukaisesti, huoltotöissä käytetään vain valmistajan hyväksymiä varaosia, sammuteainetta ja menetelmiä.

Meiltä saat käyttöösi asiantuntemuksen oikeiden sammutteiden ja sammutintyyppien valintaan, niiden sijoitukseen, merkintään = parhaat eväät ennakoivaan paloturvallisuuteen.

Käytämme erittäin laadukkaita tuotteita, voit olla varma, että asentamamme tuote täyttää määräykset, on teknisiltä ominaisuuksiltaan toimintaympäristöönsä soveltuva sekä asiantuntemuksellamme kustannustehokkaasti valittu.

 

Oli kyseessä yksittäinen asunto-osakeyhtiö tai suuri tuhansia sammuttimia sisältävä teollisuuskokonaisuus - olemme palveluksessanne.

 

Pelastuslaki velvoittaa että sammuttimet on pidettävä toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Velvoitteista on vastuussa rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnan harjoittaja.