Opasteet

Turvaopasteet ovat olennainen osa kiinteistön paloturvallisuutta. 

Turvaopasteiden tarkoituksena on auttaa löytämään mm. alkusammutus- ja ensiapuvälineet helposti, sekä varmistaa  poistumisteiden löytyminen turvallisesti hädän hetkellä pimeästä ja savuisestakin tilasta.

Suunnittelemme, toimitamme, sijoitamme ja tarkastamme turvaopasteet ammattitaidolla ja asiantuntemuksella.